โรงแรม เชียงใหม่ไทยโฮม

เชียงใหม่เป็นจุดหมายในการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง

เนื่องจากเชียงใหม่เป็นแบบอย่างตัวแทนของภาคเหนือในด้าน  ประเพณี

ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิประเทศที่สวยงาม ซึ่งแตกต่างจากภาคอื่นๆ

   เชียงใหม่ไทยโฮม  เป็นที่พักสำหรับ ผู้ที่มาท่องเที่ยวหรือมาธุระที่เชียงใหม่

เราเป็น โรงแรม เชียงใหม่ หรือ เกสท์เฮาส์ เชียงใหม่ ที่มีห้องพัก 30 ห้อง

ราคาก็สมเหตุผล                                                 

 รายละเอียด…คลิก